Misja

Nowe Horyzonty inspirują ludzi do osiągania sukcesów na polu zawodowym.

Naszym celem jest towarzyszenie jednostkom,  a także organizacjom w procesie rozwoju.

Czynnikiem wyróżniającym naszą firmę jest nieustanne ulepszanie i doskonalenie jakości świadczonych przez nas usług. Praca Nowych Horyzontów opiera się o następujące zasoby:

  • Wiedza interdyscyplinarna – Zapewniamy całościowe podejście do wyzwań stojących przed naszymi klientami.
  • Indywidualne podejście – Sposób, w jaki pomagamy naszym kontrahentom wynika z ich unikalnych potrzeb.
  • Nastawienie na człowieka – Wierzymy, że każdy człowiek może realizować swoje cele i dokonywać zmian w obszarze życia prywatnego.
  • Standardy etyczne – W swojej pracy kierujemy się utrzymaniem standardów etycznych, co umożliwia prawdziwie wydajną pracę i pozwala utrzymać pozytywne relacje z klientami.

Misja Nowych Horyzontów realizowana jest poprzez działalność usługową i wdrożeniową ukierunkowaną na rozwój organizacji, a także poprzez wspieranie jednostek w procesie rozwoju ich przedsiębiorstwa.