Dlaczego w firmie tak ważna jest integracja?

06 Mar 2018

Integracja pracowników nie jest wyłącznie bieżącym trendem szkoleniowym, to nader wszystko rzeczywisty benefit dla  firmy.  Jest to istotna część procesu budowania zespołu, ponieważ umożliwia tworzenie dobrych relacji pomiędzy pracownikami i  pracodawcą. Uatrakcyjnia czasami żmudną rutynę zawodowego dnia codziennego oraz uruchamia zdrowy nawyk wzajemnej pomocy i zaangażowania.

Spotkania integracyjne ukierunkowują na współpracę, usprawniają komunikację, zapewniają rekreację i zmniejszają napięcia, które często pojawiają się pomiędzy pracownikami w sytuacjach stresowych. Wszystkie te czynniki mają realny wpływ na zwiększenie wydajności całej grupy. Ponadto  takie firmowe spotkania  wzmacniają poczucie tożsamości pracowników z przedsiębiorstwem, dzięki czemu pracownik rzadziej myśli o zmianie pracy i rzetelniej wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Integracja pracowników może przybierać różny kształt. Do sprawdzonych pomysłów należą:

  1. Wyjazd integracyjny jako ciekawa dwu- lub kilkudniowa wycieczka

Taka oferta  składa się ze specjalnie przygotowanych gier i zabaw, wymagających zaangażowania intelektualnego, emocjonalnego oraz fizycznego. Zajęcia odbywać się mogą zarówno w terenie zamkniętym, jak i otwartym tak, aby  przebieg treningu zapewniał edukację (warsztaty rozwoju kompetencji miękkich), relaks i dobrą  fizyczną rekreację. Dzięki takiej formie następuje tworzenie klimatu wzmacniającego zarówno efekty pracy indywidualnej, jak i zespołowej, a także rozwinięcie  nowego sposobu postrzegania współpracowników. To sprawdzona metoda na budowanie wzajemnego zaufania.

  1. Spotkanie integracyjne po godzinach pracy

Wiele osób woli skorzystać z opcji spotkania  po godzinach pracy, ponieważ wyjazd na kilka dni okazuje się dla nich zbyt odciągający od życia prywatnego. W trakcie jednego wieczoru można  zorganizować intersujący wachlarz sposobów wspólnego spędzania czasu:

  • wspólne wyjście do pubu – sprawdza się w szczególności w mniejszej firmie. Pozwala zrelaksować się przy kolacji i bardziej otworzyć się w nieformalnej atmosferze.
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne – może to być mecz koszykówki, wyjście na kręgle lub  do escape roomu. Ważne, by rodzaj aktywności był adekwatny do zainteresowań i możliwości pracowników. To bardzo dobry sposób na kreowanie postawy współdziałania w zadaniowych sytuacjach, doskonalenie umiejętności  komunikacji i zdolności   Wspólne pokonywanie trudności wzmacnia jedność zespołu.
  1. Integracja w miejscu pracy

Niezwykle ważne  jest  budowanie sympatycznego klimatu  w miejscu pracy, dlatego nieocenioną rolę pełnią drobne firmowe  rytuały, jak np.:

  • wspólna pogawędka na dzień dobry
  • symboliczne celebrowanie urodzin / imienin poprzez drobny prezent i życzenia
  • firmowa wigilia

Każda z wymienionych form integracji to oczywiście koszt dla pracodawcy. Stanowi jednak opłacalną  inwestycję –  człowiek w firmie to  niepodważalnie kluczowy zasób w jej kapitale.

 

Znalezione obrazy dla zapytania integracja

Komentarze