Marketing mix

16 Lut 2018

Marketing to od kilku dekad bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź nauki. Wielki wpływ na formowanie nowych idei ma oczywiście rozwój technologiczny – bez wątpienia największe swój udział w marketingu wywołał Internet. To interaktywne medium umożliwia komunikację dwustronną symetryczną na linii klient-marka, dlatego potrzebne stały się nowe narzędzia teoretyczne, wynikające z praktyki  i wspierające ją.

Najwcześniejsza kompozycja teoretyczna związana jest z marketingiem. Jak sama nazwa wskazuje, składa się z czterech elementów – po angielsku będzie to price, product, place i promotion, co na polski tłumaczy się jako:

  • Cena – Na jej wysokość wpływają wydatki na promocję, koszty dystrybucji, a także sam produkt – koszt jego wytworzenia, wartość dla nabywców, popyt, podaż oraz elastyczność cenowa.
  • Produkt – fizyczny towar lub usługa.
  • Miejsce (dystrybucja) – kanały, jakimi produkt lub usługa docierają do klienta. Pod tym pojęciem może kryć się zarówno lokalizacja sklepów lub punktów usługowych, jak i ułożenie produktów na półkach.
  • Promocja – W pojęciu tym mieszczą się m.in.: reklama tradycyjna, reklama internetowa, public relations, sprzedaż bezpośrednia.

Te cztery składniki to podstawowe narzędzia, jakie są niezbędne do opracowywania skutecznych kampanii reklamowych.

Komentarze